臺北市立圖書館logo

瀏覽人次: 132992969
:::
現在位置首頁 > 主題網站 > 多元文化資料中心 > Republika ng Pilipinas(Philippines)

Republika ng Pilipinas(Philippines)

SerbisyoI. Serbisyo ng Silid aklatan
1. Oras ng pagbubukas
  Linggo at Lunes 09:00 -17:00
  Martes-Sabado 08:30-21:00

2. Ang center ay sarado sa mga araw ng holiday at tuwing unang Huebes ng buwan.
3. Ang center ay tumatanggap ng “open-stack system” at ang mga miyembro ay pinahihintulutang gumamit ng lahat ng material o kagamitang kinakailangan.
4. Ang mga miyembro ay maaaring gumamit ng photocopier.
 Mga alituntunin sa paggamit ng mga material at serbisyo


II. Sanguniang Audio at Visual
1. Ang mga miyembro ay maaring magtanong sa kinauukulan hinggil sa pag gamit ng DVD players at mga kagamitang adudio-visual na matatagpuan sa center.
2. Ang mga miyembro ay maaring magtanong o magpaturo sa mga kinauukulan ukol sa paggamit ng 3 computer na naroroon sa center.
3.Alituntunin sa paggamit ng computer.


III.Impormasyon
Ang mga miyembro o bisita ay maaring bumisita at magtanong ng kaalaman sa pamamagitan ng telepono, e-mail o liham.
telepono:27552823#2900
e-mail:mic@email.tpml.edu.tw


IV. Gawain
Ang center ay nagbuo ng mga aralin, grupong pag-aaral,, pagpapakita at iba pang pangkarunungan gawain.

  • 點閱: 5051
  • 資料更新: 2012/12/12 22:14
  • 資料檢視: 2016/9/30 11:48

  • 資料維護: 臺北市立圖書館